هاست ایران | منو

آیا تعرفه پیامک فارسی و انگلیسی متفاوت است؟

پیام کوتاه

بله، تعرفه پیامک انگلیسی 3 برابر تعرفه پیامک فارسی است.