آیا تعرفه پیامک فارسی و انگلیسی متفاوت است؟

پیام کوتاه

بله، تعرفه پیامک انگلیسی 3 برابر تعرفه پیامک فارسی است.

آیا این مطلب مفید بود؟
هنوز جواب سوال خود را پیدا نکرده‌اید؟

سوال خود را بپرسید

دوباره جستجو کنید