هاست ایران | منو

مستندات فنی

در این قسمت می‌توانید به کمک اتصال استاندارد از امکانات هاست‌ایران به صورت اتصال HTTP استفاده نمایید.

برای شروع نیاز است به پروفایل کاربری خود بروید و از منوی " تنظیمات حساب "، " دسترسی API " را انتخاب کنید . سپس BASE_URL و TOKEN را بردارید.

در انتها ، وب سرویس‌ مورد نظر خود را از گذینه های زیر انتخاب کنیدو با در نظر گرفتن پارامترهای هدر و مستندات فنی به وب‌سرویس متصل شوید.

هاست ایران | مستندات عمومی

هاست ایران

هاست ایران | مستندات پنل پیامکی

پنل پیامکی

هاست ایران | مستندات ذخیره ساز ابری

ذخیره ساز ابری

هاست ایران | مستندات عمومیهاست ایران
هاست ایران | مستندات پنل پیامکیپنل پیامکی
هاست ایران | مستندات ذخیره ساز ابریذخیره ساز ابری