هاست ایران | منو

6 مقاله در دسته بندی پیامک

  • خط خدماتی چیست؟
  • بلک لیست یا لیست سیاه مخابرات چیست؟
  • آیا تعرفه پیامک فارسی و انگلیسی متفاوت است؟
  • آیا امکان دریافت پیامک برروی پنل پیامک وجود دارد؟
  • آیا امکان ارسال پیامک از طریق وب سرویس وجود دارد؟
  • در صورت ارسال پیامک به شماره‌های بلک لیست هزینه از اعتبار من کسر می‌شود؟