تفاوت هاست های ایران و خارج از کشور در چیست؟

به دلیل مشکلات ارتباطی که در برخی از مواقع بین ایران و خارج از کشور به وجود می‌آید پیشنهاد می‌شود که در صورتی که بازدیدکنندگان شما از داخل کشور هستند، از هاست داخل کشور و در صورتی که بازدیدکنندگان شما خارج از کشور هستند، از هاست خارج استفاده نمایید.
آیا این مطلب مفید بود؟
هنوز جواب سوال خود را پیدا نکرده‌اید؟

سوال خود را بپرسید

دوباره جستجو کنید