گزارش حادثه در شبکه هاست ایران
برطرف شدن مشکل

1401-03-11 20:52:21

برطرف شده

در حال حاضر تمامی سرویس ها بررسی شدن و تمام سرویس های مشترکین در دسترس هستند . تلفن های شرکت در حال حاضر در دسترس هستند. بابت مشکل پیش امده متاسفیم در اولین روز کاری در خصوص پرداخت sla به مشترکین اسیب دیده در این رخداد رسیدگی خواهد شد.

اتصال تمام پورت گروپ و vlan ها و نرمال شدن وضعیت شبکه

1401-03-11 20:25:49

بررسی مشکل

مشکل بوجود امده بخاطر اختلال سخت افزاری در گیتوی اصلی ارتباطی هاست ایران با سایر اپراتور ها بوده است.کارشناسان هاست ایران از ابتدای بروز مشکل نسبت به تغییر مسیر و جایگزینی روتر اقدام و تمامی تنظیمات مجدد  در دیوایس جدید بارگذاری شدند . در حال حاضر مشکل برطرف شده و شبکه به صورت نرمال قرار گرفته و کارشناسان ما در حال بررسی و حل مشکلات احتمالی هستند. باتوجه به اینکه سیستم تلفن هاست ایران بر پایه ای پی بوده و با بروز اختلال در شبکه گیت وی دیتاسنتر از ابتدا مشکل از دسترس خارج شده بود . اگرچه هماکاران ما از ابتدای بروز مشکل درحال رسیدگی و حل مشکل مشکل قرار داشتند .

راه اندازی مجدد شبکه گیت وی

1401-03-11 18:30:21

پیدا شدن مشکل

سویچ تعویض شد و شبکه به حالت نرمال برگشت . باتوجه به اینکه کارشناسان ما ابتدا احتمال حمله سایبری می دادند برخی از سرویس ها از ابتدا بروز مشکل از دسترس خارج کردیم که باتوجه به پیدا شدن مشکل در حال اتصال و بازگشت مجدد به مدار هستند و تا دقایقی دیر در دسترس قرار خواهند گرفت.

از دست رفتن سخت افزاری سویچ اصلی دیتاسنتر

1401-03-11 17:30:45

پیدا شدن مشکل

مشکل بوجود امده بخاطر اختلال سخت افزاری در گیتوی اصلی ارتباطی هاست ایران با سایر اپراتور ها بوده است.کارشناسان هاست ایران از ابتدای بروز مشکل نسبت به تغییر مسیر و جایگزینی روتر اقدام و تمامی تنظیمات مجدد  در دیوایس جدید در حال بارگذاری می باشد . سیستم تلفن هاست ایران بر پایه ای پی بوده و با بروز اختلال در شبکه گیت وی دیتاسنتر از ابتدا مشکل از دسترس خارج شده است .