اشکال در برق مرکز داده مبین وان

گزارش حادثه در برق مرکز داده
مشکل برق در مرکز داده مبین وان

1401-02-22 19:23:20

برطرف شده

مشکل برق در به علت فیلد شدن یکی از یو پی اس ها بود که در حال حاضر برطرف شده است