آپدیت زیر ساخت پنل کاربری

گزارش تعمیر و نگهداری در پنل کاربری
آپدیت زیر ساخت سرویس کلاینت

1401-02-06 15:38:17

برطرف شده

آپدیت با موفقیت صورت پذیرفت و سرویس بدون مشکل در دسترس کاربران قرار گرفت. از صبر و شکیبایی شما سپاس گذاریم.

آپدیت زیرساخت سرویس سایت و پنل کاربری

1401-02-06 15:00:10

در حال بررسی

به منظور آپدیت زیرساخت سرویس سایت و پنل کاربری قطعی موقت در لود شدن سایت خواهیم داشت.