هاست ایران | منو
گزارش به روز رسانی و نگهداری در برق مرکز داده
بازگشت
گزارش شده
در حال انجام
انجام تغییر و بررسی بیشتر
انجام شده
تغییرات انجام شد

1401-08-25 10:45:49

انجام شده

تغییرات انجام شد

اختلال برقی مرکز داده مبین وان

1401-08-24 23:00:53

در حال انجام

به منظور بروز رسانی سیستم برق مرکز داده احتمال اختلال در برخی سرویس ها وجود خواهد داشت ا این اختلال از ساعت 11 تا ساعت 1 بامداد خواهد بود