هاست ایران | منو
گزارش update در ابر هاست‌ایران
بازگشت
گزارش شده
در حال انجام
انجام تغییر و بررسی بیشتر
انجام شده
بروزرسانی به پایان رسید

1401-06-08 22:11:16

بروزرسانی با موفقیت به پایان رسید

از دسترس خارج شدن پنل کاربری ابر ایران و ترکیه

1401-06-08 17:32:06

پنل کاربری ابر ایران و ترکیه از ساعت ۲۰ هشت شهریورماه به مدت ۳ ساعت جهت به روزرسانی زیرساخت در دسترسی نخواهد بود،در طول این مدت کلیه سرورهای ابری در دسترس خواهند بود و فقط ابزارهای مدیریتی غیرفعال می شوند.