هاست ایران | منو
گزارش حادثه در ابر هاست‌ایران
بازگشت
در حال بررسی مشکل
شناسایی مشکل
رفع مشکل و بررسی بیشتر
برطرف شده
رفع مشکل سیستم مالی ابر هاست ایران

1401-06-06 12:40:58

برطرف شده

تمامی سرور‌های ابری که با خطای مالی مواجه شده بودند مجددا فعال شدند، این اختلال بین ۱۵ دقیقه تا ۲۵ دقیقه برای کاربران به طول انجامید و سپس سرویس به حالت پایدار در آمده است.

یافتن خطا

1401-06-06 12:20:58

شناسایی مشکل

در ساعت ۱۲ به دلیل پیش آمدن خطایی در سرویس مالی و ارتباط زیر ساختی با سرویس ابری هاست ایران عملیات محاسبه ابر هایی که چه به صورت ماهانه چه به صورت ساعتی ‌می‌بایست در ساعت ۱۲ محاسبه می‌شدند با خطا مواجه شدند و سرور های ابری به وضعیت مسدود شده در آمدند.