هاست ایران | منو
گزارش حادثه در شبکه هاست ایران
بازگشت
در حال بررسی مشکل
شناسایی مشکل
رفع مشکل و بررسی بیشتر
برطرف شده
اختلال در مرکز SC2

1401-05-11 11:17:02

برطرف شده

برطرف شد

اختلال در مرکز SC2

1401-05-11 10:41:27

شناسایی مشکل

عملیات دان تایم درمرکزتهران 2 (مرکز انقلاب اسلامی) در تاریخ چهارشنبه 11 مرداد 1401بمدت یک ساعت از 10 الی 11صبح انجام خواهد شد که موجب اختلال یا قطعی سرویسها و ارتباطات می گردد

اختلال در مسیر بین الملل

1401-05-10 14:12:28

شناسایی مشکل

با توجه به اختلال سراسری در شبکه بین الملل کشور این مورد از سمت همکاران شبکه هاست ایران در دست پیگیریست و به محض رفع مشکل اطلاع رسانی خواهد شد