گزارش تعمیر و نگهداری در شبکه هاست ایران
اختلال در شبکه اینترنت بین الملل

1401-05-05 10:17:13

برطرف شده

مشکل برطرف شده است و سرویس ها به حالت نرمال باز گشته است

اختلال در شبکه اینترنت بین الملل

1401-05-04 02:00:00

پیدا شدن مشکل

با توجه به اعلام قبلی شرکت زیرساخت از ساعت 2 بامداد تا ساعت 5 بامداد سه شنبه مورخ 4 مرداد 1401 احتمال اختلال در شبکه بین الملل مرکز داده وجود خواهد داشت. این اختلال تمامی سرویس ها را در بر میگیرد