گزارش حادثه در شبکه هاست ایران
مشکل برطرف شد

1401-03-29 15:48:03

برطرف شده

مشکل برطرف شد به منظور بررسی دقیق تر یک ساعت سرویس مانیتور خواهد شد که از اشکالات احتمالی جلوگیری شود

مشکل برطرف شد

1401-03-29 15:46:25

بررسی مشکل

مشکل برطرف شد به منظور بررسی دقیق تر یک ساعت سرویس مانیتور خواهد شد که از اشکالات احتمالی جلوگیری شود

سوئیچ شبکه رک 10

1401-03-29 15:26:56

پیدا شدن مشکل

در رک 10 سوئیچ شبکه دچار مشکل شده است که در حال رفع مشکل می باشم از صبر شکیبایی شما سپاسگذاریم