پیامک

پیامک

هاست

هاست

بازاریابی

بازاریابی

پشتیبانی

پشتیبانی

سرویس ابری

سرویس ابری

مالی و حقوقی

مالی و حقوقی

سرور اختصاصی

سرور اختصاصی

سرور مجازی (VPS)

سرور مجازی (VPS)

دامنه

دامنه

حساب کاربری

حساب کاربری

14 مقاله در "حساب کاربری"

چگونه می توان هاست و دامنه موجود در حساب کاربری خود را به شخص دیگری انتقال دهم ؟
چگونه صورت حساب تمدید را پرداخت کنم؟
آیا امکان ارائه دسترسی محدود به حساب کاربری وجود دارد ؟
مدارک لازم برای اشخاص حقیقی
مدارک لازم برای اشخاص حقوقی
به ایمیل حساب کاربری خود دسترسی ندارم؛ چطور میتوانم ایمیل حساب کاربری خود را تغییر دهم؟
چگونه ایمیل و مشخصات مربوط به حساب کاربری حقیقی را تغییر دهم؟
چگونه ایمیل ومشخصات مربوطه به حساب کاربری حقوقی را تغییر دهم؟
چگونه کد هویت دو عاملی را غیر فعال و یا شماره همراه را تغییر دهم؟
آیا امکان ارائه دسترسی محدود به حساب کاربری وجود دارد ؟
به ایمیل حساب کاربری خود دسترسی ندارم؛ چطور میتوانم ایمیل حساب کاربری خود را تغییر دهم؟
آیا امکان ارائه دسترسی محدود به حساب کاربری وجود دارد ؟
چگونه تاریخ سررسید هاست و دامنه خود را ببینم؟
به ایمیل حساب کاربری خود دسترسی ندارم؛ چطور میتوانم ایمیل حساب کاربری خود را تغییر دهم؟