هاست ایران | منو

12 مقاله در دسته بندی حساب کاربری

 • چگونه صورت حساب تمدید را پرداخت کنم؟
 • آیا امکان ارائه دسترسی محدود به حساب کاربری وجود دارد ؟
 • مدارک لازم برای اشخاص حقیقی
 • مدارک لازم برای اشخاص حقوقی
 • به ایمیل حساب کاربری خود دسترسی ندارم؛ چطور میتوانم ایمیل حساب کاربری خود را تغییر دهم؟
 • چگونه ایمیل و مشخصات مربوط به حساب کاربری حقیقی را تغییر دهم؟
 • چگونه کد هویت دو عاملی را غیر فعال و یا شماره همراه را تغییر دهم؟
 • آیا امکان ارائه دسترسی محدود به حساب کاربری وجود دارد ؟
 • به ایمیل حساب کاربری خود دسترسی ندارم؛ چطور میتوانم ایمیل حساب کاربری خود را تغییر دهم؟
 • آیا امکان ارائه دسترسی محدود به حساب کاربری وجود دارد ؟
 • چگونه تاریخ سررسید هاست و دامنه خود را ببینم؟
 • به ایمیل حساب کاربری خود دسترسی ندارم؛ چطور میتوانم ایمیل حساب کاربری خود را تغییر دهم؟