پیامک

پیامک

هاست

هاست

بازاریابی

بازاریابی

پشتیبانی

پشتیبانی

سرویس ابری

سرویس ابری

مالی و حقوقی

مالی و حقوقی

سرور اختصاصی

سرور اختصاصی

سرور مجازی (VPS)

سرور مجازی (VPS)

دامنه

دامنه

حساب کاربری

حساب کاربری

14 مقاله در "حساب کاربری"

آیا امکان ارائه دسترسی محدود به حساب کاربری وجود دارد ؟
چگونه تاریخ سررسید هاست و دامنه خود را ببینم؟
به ایمیل حساب کاربری خود دسترسی ندارم؛ چطور میتوانم ایمیل حساب کاربری خود را تغییر دهم؟
چگونه ایمیل و مشخصات مربوط به حساب کاربری حقیقی را تغییر دهم؟
چگونه ایمیل ومشخصات مربوطه به حساب کاربری حقوقی را تغییر دهم؟
چگونه کد هویت دو عاملی را غیر فعال و یا شماره همراه را تغییر دهم؟
آیا امکان ارائه دسترسی محدود به حساب کاربری وجود دارد ؟
به ایمیل حساب کاربری خود دسترسی ندارم؛ چطور میتوانم ایمیل حساب کاربری خود را تغییر دهم؟
چگونه می توان هاست و دامنه موجود در حساب کاربری خود را به شخص دیگری انتقال دهم ؟
چگونه صورت حساب تمدید را پرداخت کنم؟
آیا امکان ارائه دسترسی محدود به حساب کاربری وجود دارد ؟
مدارک لازم برای اشخاص حقیقی
مدارک لازم برای اشخاص حقوقی
به ایمیل حساب کاربری خود دسترسی ندارم؛ چطور میتوانم ایمیل حساب کاربری خود را تغییر دهم؟