به ایمیل حساب کاربری خود دسترسی ندارم؛ چطور میتوانم ایمیل حساب کاربری خود را تغییر دهم؟

در صورتی که حساب کاربری شما حقیقی است ، می‌بایست مدارک حساب کاربری خود را مجدد ارسال نمایید و همچنین یک نامه با متن ( این‌جانب ...... به شماره ملی ...... درخواست تغییر ایمیل حساب کاربری از ..... به .... را دارم ) با امضا خودتان و همچنین یک عکس سلفی در حالی که کارت ملی در مقابل خود نگه‌داشته‌اید ، به ایمیل salesgroup@hostiran.com ارسال نمایید .
آیا این مطلب مفید بود؟
هنوز جواب سوال خود را پیدا نکرده‌اید؟

سوال خود را بپرسید

دوباره جستجو کنید