تفاوت SSL رایگان با دیگر گواهی‌های امنیتی چیست؟

به صورت مختصر و کلی اگر بخواهیم بگوییم تفاوت‌ها در ۱. پشتیبانی ۲. گارانتی ۳. مدت زمان اعتبار ۴. نوع گواهی ۵. سطح اعتبار ۶.سطح اعتماد ۷. سطح امنیت است.

به عبارت دیگر گواهی رایگان فقط به شما HTTPS می‌دهد و تنها شباهت گواهی رایگان و خریداری شده در همین مورد است
لیکن گواهی رایگان هیچ پشتیبانی و گارانتی ندارد 
– مدت زمان اعتبار این گواهی‌ها کوتاه است و می بایست مدام تمدید شود 
– فقط گواهی DV دارند و اگر شما به گواهی OV و EV نیاز داشته باشید می بایست حتما خریداری شود

آیا این مطلب مفید بود؟
هنوز جواب سوال خود را پیدا نکرده‌اید؟

سوال خود را بپرسید

دوباره جستجو کنید