مبلغ تمدید دامنه را پرداخت نموده‌ام چه مقدار زمان می برد که دامنه تمدید گردد ؟

پرداخت شما در صف سفارش قرار می‌گیرد و پس از تایید کارشناسان، سفارش شما انجام می‌شود . چنانچه پس از سررسید دامنه صورتحساب تمدید را پرداخت کرده‌اید ، در صورتیکه دامنه شما وارد حالت جریمه نشده باشد ، فعال شدن دامنه کمی زمان‌بر خواهد بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
هنوز جواب سوال خود را پیدا نکرده‌اید؟

سوال خود را بپرسید

دوباره جستجو کنید