Slide background

جستجو و ثبت دامنه


دامنه یا domain اولین اقدام جهت ایجاد یک وب سایت، خرید دامین ( ثبت دامنه ) می باشد. ابتدا یک نام که باید منحصر به فرد باشد برای سایت خود انتخاب می کنید و در مرحله بعد باید یکی از دامنه های .ir یا .com یا هر دامنه دیگری به دلخواه و متناسب با سایت خود را انتخاب نمایید. ابتدا نام دامنه مورد نظر خود را تحت بررسی قرار دهید در صورت آزاد بودن نام دامنه لحاظ شده، شما می توانید آن دامین را به نام خود ثبت نمایید.

مشاهده تخفیف های هاست ایران

  مدت زمان ثبت دامنه ( ریال ) تمدید دامنه ( ریال ) انتقال دامنه ( ریال ) نشان تجاری ملاحظات
.com 1 سال 2,600,000 2,790,000 2,600,000 توضیحات
.net 1 سال 3,230,000 3,460,000 3,230,000 توضیحات
.org 1 سال 3,230,000 3,460,000 3,230,000 توضیحات
.info 1 سال 1,520,000 5,220,000 4,350,000 توضیحات
.biz 1 سال 4,150,000 4,450,000 4,150,000 توضیحات
.us 1 سال 2,550,000 2,750,000 2,550,000 توضیحات
.name 1 سال 2,550,000 2,750,000 2,550,000 توضیحات
.ws 1 سال 2,450,000 7,150,000 6,660,000 توضیحات
.ir 1 سال 160,000 160,000 160,000 توضیحات
.bz 1 سال 5,750,000 6,150,000 5,750,000 توضیحات
.tv 1 سال 8,350,000 8,900,000 8,350,000 توضیحات
.cc 1 سال 2,800,000 3,000,000 2,800,000 توضیحات
.co 1 سال 3,200,000 8,150,000 7,990,000 توضیحات
.in 1 سال 2,950,000 3,150,000 2,950,000 توضیحات
.asia 1 سال 3,900,000 4,200,000 3,900,000 توضیحات
.sch.ir 1 سال 160,000 160,000 160,000 توضیحات
.co.ir 1 سال 160,000 160,000 160,000 توضیحات
.mobi 1 سال 5,750,000 6,150,000 5,750,000 توضیحات
.org.ir 1 سال 160,000 160,000 160,000 توضیحات
.company 1 سال 2,100,000 2,250,000 2,100,000 توضیحات
.center 1 سال 5,350,000 5,750,000 5,350,000 توضیحات
.zone 1 سال 8,300,000 8,800,000 8,300,000 توضیحات
.ac.ir 1 سال 160,000 160,000 160,000 توضیحات
.gallery 1 سال 5,350,000 5,750,000 5,350,000 توضیحات
.media 1 سال 8,300,000 8,800,000 8,300,000 توضیحات
.glass 1 سال 13,700,000 14,700,000 13,700,000 توضیحات
.me 1 سال 2,500,000 6,250,000 5,900,000 توضیحات
.io 1 سال 12,850,000 13,750,000 12,850,000 توضیحات
.group 1 سال 3,200,000 3,450,000 3,200,000 توضیحات
.app 1 سال 4,720,000 5,050,000 4,720,000 توضیحات
.network 1 سال 5,330,000 5,700,000 5,330,000 توضیحات
.support 1 سال 5,330,000 5,700,000 5,330,000 توضیحات
.blog 1 سال 2,000,000 8,300,000 7,750,000 توضیحات
.club 1 سال 4,250,000 4,550,000 4,250,000 توضیحات
.team 1 سال 8,300,000 8,800,000 8,300,000 توضیحات
.shop 1 سال 8,670,000 9,290,000 8,670,000 توضیحات
.site 1 سال 9,200,000 9,200,000 9,200,000 توضیحات
.academy 1 سال 4,650,000 8,800,000 8,250,000 توضیحات
.tel 1 سال 3,500,000 3,750,000 3,500,000 توضیحات
.agency 1 سال 1,200,000 5,750,000 5,350,000 توضیحات
.mba 1 سال 8,200,000 8,800,000 8,200,000 توضیحات
.art 1 سال 2,500,000 3,750,000 3,500,000 توضیحات
.studio 1 سال 6,100,000 6,550,000 6,100,000 توضیحات
.trade 1 سال 7,760,000 8,300,000 7,760,000 توضیحات
.ru 1 سال 5,000,000 5,000,000 5,000,000 توضیحات
.ae 1 سال 12,150,000 12,150,000 12,150,000 توضیحات
.ch 1 سال 5,400,000 5,400,000 5,400,000 توضیحات
.pro 1 سال 1,500,000 5,650,000 5,250,000 توضیحات
.vc 1 سال 9,800,000 9,800,000 9,800,000 توضیحات
.de 1 سال 5,000,000 5,000,000 5,000,000 توضیحات
.market 1 سال 8,100,000 8,650,000 8,100,000 توضیحات
.dev 1 سال 4,150,000 4,400,000 4,150,000 توضیحات
.tw 1 سال 10,000,000 10,000,000 10,000,000 توضیحات
.accountants 1 سال 25,850,000 27,700,000 25,850,000 توضیحات
.productions 1 سال 8,200,000 8,800,000 8,200,000 توضیحات
.properties 1 سال 8,200,000 8,800,000 8,200,000 توضیحات
.racing 1 سال 7,760,000 8,300,000 7,760,000 توضیحات
.rentals 1 سال 8,200,000 8,800,000 8,200,000 توضیحات
.flights 1 سال 13,700,000 14,700,000 13,700,000 توضیحات
.review 1 سال 7,760,000 8,300,000 7,760,000 توضیحات
.foundation 1 سال 8,250,000 8,800,000 8,250,000 توضیحات
.fund 1 سال 13,380,000 14,340,000 13,380,000 توضیحات
.gold 1 سال 25,850,000 27,700,000 25,850,000 توضیحات
.run 1 سال 5,350,000 5,750,000 5,350,000 توضیحات
.science 1 سال 7,800,000 8,300,000 7,800,000 توضیحات
.services 1 سال 8,100,000 8,650,000 8,100,000 توضیحات
.host 1 سال 24,790,000 26,560,000 24,790,000 توضیحات
.shoes 1 سال 13,690,000 14,660,000 13,690,000 توضیحات
.bike 1 سال 8,250,000 8,800,000 8,250,000 توضیحات
.house 1 سال 8,250,000 8,800,000 8,250,000 توضیحات
.blackfriday 1 سال 36,190,000 38,770,000 36,190,000 توضیحات
.institute 1 سال 5,350,000 5,750,000 5,350,000 توضیحات
.capital 1 سال 13,690,000 14,660,000 13,690,000 توضیحات
.show 1 سال 8,250,000 8,800,000 8,250,000 توضیحات
.international 1 سال 5,350,000 5,750,000 5,350,000 توضیحات
.care 1 سال 8,250,000 8,800,000 8,250,000 توضیحات
.solutions 1 سال 1,200,000 5,750,000 5,350,000 توضیحات
.land 1 سال 8,250,000 8,800,000 8,250,000 توضیحات
.style 1 سال 8,250,000 8,800,000 8,250,000 توضیحات
.chat 1 سال 8,250,000 8,800,000 8,250,000 توضیحات
.life 1 سال 8,100,000 8,650,000 8,100,000 توضیحات
.loan 1 سال 7,800,000 8,300,000 7,800,000 توضیحات
.christmas 1 سال 11,410,000 12,220,000 11,410,000 توضیحات
.ltd 1 سال 5,350,000 5,750,000 5,350,000 توضیحات
.city 1 سال 5,350,000 5,750,000 5,350,000 توضیحات
.codes 1 سال 13,690,000 14,660,000 13,690,000 توضیحات
.systems 1 سال 5,350,000 5,750,000 5,350,000 توضیحات
.coffee 1 سال 8,250,000 8,800,000 8,250,000 توضیحات
.computer 1 سال 8,250,000 8,800,000 8,250,000 توضیحات
.technology 1 سال 5,350,000 5,750,000 5,350,000 توضیحات
.men 1 سال 7,800,000 8,300,000 7,800,000 توضیحات
.cool 1 سال 8,250,000 8,800,000 8,250,000 توضیحات
.tips 1 سال 5,350,000 5,750,000 5,350,000 توضیحات
.digital 1 سال 1,100,000 8,800,000 8,200,000 توضیحات
.today 1 سال 5,350,000 5,750,000 5,350,000 توضیحات
.directory 1 سال 5,350,000 5,750,000 5,350,000 توضیحات
.tools 1 سال 8,250,000 8,800,000 8,250,000 توضیحات
.email 1 سال 1,100,000 5,700,000 5,350,000 توضیحات
.energy 1 سال 25,850,000 27,700,000 25,850,000 توضیحات
.top 1 سال 3,200,000 3,200,000 3,200,000 توضیحات
.estate 1 سال 8,250,000 8,800,000 8,250,000 توضیحات
.exchange 1 سال 8,250,000 8,800,000 8,250,000 توضیحات
.expert 1 سال 2,500,000 14,700,000 13,700,000 توضیحات
.webcam 1 سال 7,800,000 8,300,000 7,800,000 توضیحات
.express 1 سال 8,250,000 8,800,000 8,250,000 توضیحات
.party 1 سال 7,800,000 8,300,000 7,800,000 توضیحات
.farm 1 سال 8,250,000 8,800,000 8,250,000 توضیحات
.fitness 1 سال 8,250,000 8,800,000 8,250,000 توضیحات
.pet 1 سال 5,800,000 6,200,000 5,800,000 توضیحات
.cloud 1 سال 5,750,000 6,200,000 5,800,000 توضیحات
.photo 1 سال 7,800,000 8,300,000 7,800,000 توضیحات
.wiki 1 سال 7,800,000 8,300,000 7,800,000 توضیحات
.photos 1 سال 5,350,000 5,750,000 5,350,000 توضیحات
.win 1 سال 7,800,000 8,300,000 7,800,000 توضیحات
.pics 1 سال 7,800,000 8,300,000 7,800,000 توضیحات
.plus 1 سال 8,250,000 8,800,000 8,250,000 توضیحات
.works 1 سال 8,250,000 8,800,000 8,250,000 توضیحات
.world 1 سال 1,100,000 8,650,000 8,100,000 توضیحات
.online 1 سال 9,600,000 10,300,000 9,600,000 توضیحات
.organic 1 سال 19,010,000 20,370,000 19,010,000 توضیحات
.ski 1 سال 14,940,000 16,010,000 14,940,000 توضیحات
.website 1 سال 5,850,000 6,300,000 5,850,000 توضیحات
.baby 1 سال 19,010,000 20,370,000 19,010,000 توضیحات
.design 1 سال 12,780,000 13,690,000 12,780,000 توضیحات
.cafe 1 سال 8,250,000 8,800,000 8,250,000 توضیحات
.travel 1 سال 28,890,000 30,950,000 28,890,000 توضیحات
.accountant 1 سال 7,800,000 8,300,000 7,800,000 توضیحات
.download 1 سال 7,800,000 8,300,000 7,800,000 توضیحات
.one 1 سال 2,600,000 2,800,000 2,600,000 توضیحات
.tours 1 سال 13,690,000 14,660,000 13,690,000 توضیحات
.aero 1 سال 18,100,000 19,390,000 18,100,000 توضیحات
.vip 1 سال 4,300,000 4,600,000 4,300,000 توضیحات
.pub 1 سال 8,250,000 8,800,000 0 توضیحات
.sh 1 سال 10,630,000 10,400,000 10,630,000 توضیحات
.marketing 1 سال 8,250,000 8,800,000 8,250,000 توضیحات
.shopping 1 سال 8,100,000 8,650,000 8,100,000 توضیحات
.store 1 سال 15,400,000 16,500,000 15,400,000 توضیحات
.cooking 1 سال 7,760,000 8,300,000 7,760,000 توضیحات
.uk 1 سال 3,000,000 3,000,000 3,000,000 توضیحات
.fr 1 سال 7,000,000 7,000,000 0 توضیحات
.it 1 سال 7,000,000 7,000,000 0 توضیحات
.es 1 سال 7,000,000 7,000,000 0 توضیحات
.live 1 سال 1,100,000 6,500,000 6,100,000 توضیحات
.sale 1 سال 8,200,000 8,800,000 8,200,000 توضیحات
.investments 1 سال 25,850,000 27,700,000 25,850,000 توضیحات
.eu 1 سال 5,850,000 5,850,000 5,850,000 توضیحات
.am 1 سال 11,000,000 11,000,000 11,000,000 توضیحات
.ai 2 سال 46,000,000 46,000,000 46,000,000 توضیحات...