هاست ایران | منو
تنظیمات محصول

تایید و پرداخت
تنظیمات دامنه
انتخاب دامنه
حذف محصول
  • ثبت دامنه جدید
  • انتقال دامنه از شرکت دیگر
  • از دامنه‌ای که قبلا ثبت کرده‌ام استفاده می‌کنم
تنظیمات محصول
تنظیمات بسته استارتاپ
تنظیمات دوره پرداختدوره پرداخت
  • ماهانه